DARMOWA WYSYŁKA PRZY ZAKUPACH OD 200 ZŁ

Regulamin

Sklep internetowy www.moonula.pl prowadzony przez firmę Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa “MOTYL” Mirosław Motyl wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Fabryczna 9c, 26-200 Końskie, NIP:6580200284, REGON: 290746743, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@moonula.pl, tel. +48 501 556 160 zwaną dalej „Sprzedawcą”.

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Regulamin sklepu internetowego www.moonula.pl, zwany dalej “regulaminem” określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym moonula.pl zwanym dalej „sklepem internetowym” lub „sklepem”, prowadzącym działalność przy ul. Fabrycznej 9c, w Końskich. 
 2. Ceny produktów i koszty dostawy zawarte na stronie internetowej są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Cena detaliczna nie obejmuje kosztów przesyłki, których wysokość oraz zasady płatności określone są w dziale Regulaminu – Koszty dostawy.
 3. W sklepie internetowym zamieszczane są informacje o oferowanych produktach zawierające m.in.: zdjęcie, opis i inne pochodzące od dostawców i producentów. 
 4. Stosowane w sklepie rabaty i promocje nie podlegają sumowaniu.
 5. Informacje prezentowane w sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zawarcie umowy sprzedaży w zakresie zamawianego towaru następuje z chwilą potwierdzenia przez Sklep możliwości realizacji zamówienia. 

II. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienie w Sklepie moonula.pl można złożyć:
  1. 1.1. poprzez zamówienie złożone na stronie internetowej Sklepu – wybranie ikony „kupuję” zamieszczonej przy produkcie – przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu;
  2. 1.2. poprzez e – mail na adres: kontakt@moonula.pl – przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu;
 1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego nie jest konieczna rejestracja Klienta w sklepie internetowym. W celu zawarcia Umowy sprzedaży konieczne jest jedynie podanie niezbędnych do tego danych poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronach Sklepu. Akceptacja regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Klienta niezarejestrowanego następuje przed dokonaniem zakupu, poprzez zaznaczenie właściwego pola w formularzu zamówienia. Aby móc korzystać z zindywidualizowanego dostępu do Sklepu konieczne jest posiadanie przez klienta konta w Sklepie internetowym, którego założenie wymaga uprzedniej rejestracji, wypełnienia właściwego formularza (dostępnego na stronie portalu), akceptacji Regulaminu, wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz uzyskania własnego loginu. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę w ramach sklepu internetowego, na warunkach określonych w Regulaminie
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia. Jeśli formularz zostanie wypełniony nieprawidłowo lub list elektroniczny będzie niezrozumiały, zamówienie nie zostanie zrealizowane. Sprzedawca obowiązany jest powiadomić Klienta telefonicznie lub mailowo o braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn, o których mowa powyżej, w terminie 5 dni roboczych od daty jego otrzymania.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 5 wysyłka towaru następuje nie później niż w ciągu 30 dni od momentu złożenia zamówienia. W przypadku sprzedaży wymagającej bezpośredniej wpłaty Klienta na konto Sklepu – nie później niż w ciągu 30 dni od daty uznania rachunku bankowego Sklepu kwotą zapłaty.
 4. W przypadku, gdy zamówiony przez Klienta produkt nie będzie dostępny w magazynie Sklepu, Klient niezwłocznie po złożeniu zamówienia zostanie poinformowany za pośrednictwem e – maila lub drogą elektroniczną o dacie dostępności danego produktu lub o możliwości dostarczenia produktu zamiennego. W wypadku braku zgody na realizację zamówienia we wskazanym przez Sklep terminie lub dostarczenia produktu zamiennego, zamówienie zostanie anulowane, zaś ewentualna nadpłata zostanie przelana na wskazane przez Klienta konto lub w przypadku braku wskazania numeru rachunku bankowego, przekazem pocztowym. Ostateczną cenę do zapłaty przez Kupującego stanowi suma cen zakupionych towarów oraz opłaty za dostawę. 
 5. Warunkiem wysłania produktu, jest przesłanie przez Klienta do Sklepu wiadomości poczty elektronicznej, w której podtrzyma złożone przez siebie zamówienie oraz potwierdzi ostatecznie warunki całej transakcji. 
 6. W przypadku zamówień od klientów niezarejetrowanych płatnych przy odbiorze wymagane jest ponadto podanie numeru telefonu kontaktowego. 
 7. W zakresie sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów, po potwierdzeniu warunków transakcji przez Klienta, Sklep przesyła mu potwierdzenie transakcji, zawierające informację o właściwościach produktu, jego cenie, zasadach jej zapłaty, kosztach oraz terminie i sposobie dostawy, prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, miejscu i sposobie składania reklamacji. Potwierdzenie przesyłane jest konsumentowi pocztą elektroniczną.
 8. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień trwa aż do wyczerpania się zapasów objętych promocją. 
 9. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT (jeżeli klient tak zadeklaruje w zamówieniu). Paragon fiskalny lub faktura VAT wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. 
 10. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia paragonu/faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z obsługą sklepu internetowego mailem pod adresem kontakt@moonula.pl.
 11. W przypadku braku wpłaty do 7 dni od złożenia zamówienia, zostanie ono automatycznie usunięte. Zapis ten nie dotyczy wysyłki za pobraniem lub przy odbiorze osobistym. 
 12. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w zamówieniu.
 13. Sklep www.moonula.pl realizuje zamówienia zagraniczne.

III. MOŻLIWE SPOSOBY DOSTAWY 

 1. Możliwe sposoby dostawy zamówionych produktów:
  1. 1.1. za pośrednictwem wybranej firmy realizującej usługi kurierskie,
  2. 1.2. odbiór osobisty w siedzibie sklepu Moonula – w godzinach pracy Sklepu wskazanych w Regulaminie.

IV. KOSZTY DOSTAWY

 1. Dostawa bezpłatna – Przesyłki o wartości wysyłanych towarów powyżej 200 zł i wadze do 10 kg, bez względu na ilość zamówionych produktów za wyjątkiem paczek „za pobraniem” dostarczane są bezpłatnie. Przy zamówieniach “za pobraniem”, niezależnie od ich wartości naliczono zostaje opłata w wysokości 20 zł.
 2. Koszty dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej – Koszty dostawy przez firmę kurierską zależne są od wagi przesyłki zgodnie z aktualnym cennikiem podanym na stronie sklepu w kategorii “Koszty Dostawy”

V. PŁATNOŚCI

 1. Możliwe formy płatności:
  1. 1.1. płatność kartą
  2. 1.2. szybki przelew
  3. 1.3. przelew bezpośrednio na konto firmowe Moonula
 1. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Paynow.

VI. REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Niezgodność przesyłki z zamówieniem/uszkodzenie przesyłki
  1. 1.1.W przypadku realizacji dostawy przez przedstawiciela firmy kurierskiej, Klient zobowiązany jest sprawdzić czy dostarczona przesyłka nie jest uszkodzona, czy nie nosi znaków świadczących o możliwości jej wcześniejszego otwierania, oraz sprawdzić wszelką zgodność otrzymanego towaru z opisem produktu. Jeśli Klient w momencie odbioru przesyłki stwierdzi uszkodzenie jej opakowania, zaleca się, by spisał wspólnie z pracownikiem firmy kurierskiej protokół uszkodzenia oraz poinformował o tym sprzedawcę. Jeśli Klient stwierdzi uszkodzenie zawartości przesyłki już po jej odebraniu lub niezgodność zawartości ze złożonym zamówieniem, zalecane jest niezwłoczne, tj. maksymalnie do 7 dni roboczych, powiadomienie o tym sprzedawcę.
  2. 1.1.Sklep nie przyjmuje przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem.
  3. 1.2.Reklamacje można składać za pośrednictwem strony internetowej www.moonula.pl lub poprzez e-mail kontakt@moonula.pl. 

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy, które wykonuje się przez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, w terminie 14 dni. Wykonanie prawa odstąpienia wiąże się z obowiązkiem zwrotu zamówionego towaru na adres sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. 
 2. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone Klientowi w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. 
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, zarówno Sklep jak i Klient są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe są gromadzone wyłącznie na potrzeby Sklepu i umieszczone są w  zabezpieczonej bazie danych sklepu, która  jest chroniona przed dostępem osób trzecich. Przetwarzanie danych osobowych zawartych w bazie jest wykonywane tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych sklepu w celu podnoszenia jakości świadczonych przez nas usług. Dane podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101/26 poz.883). Składając zamówienie klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez właściciela strony- firmę Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa “MOTYL” Mirosław Motyl.
 2. Dane osobowe zamawiającego wykorzystywane są przez Sprzedającego do realizacji zamówienia oraz przekazywania pocztą elektroniczną listów informacyjnych i marketingowych związanych z ofertą i działalnością Sklepu
 3. Klient ma prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych w każdym czasie, a na życzenie przesłane pocztą elektroniczną lub listem tradycyjnym zostaną one trwale usunięte z systemu. 
 4. Bezpieczeństwo transakcji: moonula.pl realizuje płatności za pomocą platformy internetowej PayNow, przelewy24.pl oraz SIX Payment Services. Wszelkie operacje finansowe odbywają się na serwerach operatorów i banku. Sklep nie ma dostępu do numerów kart kredytowych ani haseł dostępu do kont bankowych swoich klientów. Więcej o bezpieczeństwie płatności znajdziesz na stronie www.przelewy24.pl, www.mbank.pl, oraz www.six-payment-services.com

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie informacji przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, co może być wynikiem blokowania lub usuwania e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Klienta lub blokowania przez serwer pocztowy.